Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite: telefonu arba elektroninu paštu.

Nuoroda:

Daugiau informacijos antikorupcine tema: