Misija

Ugdyti dvasiškai ir fiziškai atsakingą pilietį, diegti visą gyvenimą išliekantį  poreikį sportuoti.

Vizija

Neformaliojo švietimo mokykla, teikianti  aukštos kokybės sportinį ir  sveikos gyvensenos ugdymą, paremtą disciplinos, komandinio darbo, saugos, pagarbos ir darnumo vertybėmis.

Prioritetas

Sportas visiems – vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas, užimtumas, sveika gyvensena ir sportinis meistriškumas.

Strateginiai tikslai:

I. Paslaugų bendruomenei plėtojimas.

II.Ugdymo kokybės gerinimas.

Uždaviniai I tikslui pasiekti

1.Sudaryti sąlygas sportuoti ir siekti aukštų sportinių rezultatų bei turiningai leisti laisvalaikį.

2.Aktyvinti bendradarbiavimą su rajono bendruomene.

Uždaviniai II tikslui pasiekti

1.Sudaryti sąlygas mokytojų profesiniam tobulėjimui.

2.Išsaugoti perspektyvius sportininkus rajone.