Artūras Pūras
Direktorius
Vytautė Ceinorienė
Raštinės vedėja
Zita Nickuvienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eglė Jorudienė
Administratorė
Algirdas Statkevičius
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui