Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. III ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. IV ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2023 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2023 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2023 m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2024 m. IV ketv.
2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:
⇒  Savivaldybės biudžeto lėšos
⇒  Mokymo lėšos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita