Kauno r. Sporto Mokykla
Adresas: Mokslo g. 2, Mastaičiai, LT-53313
Įmonės kodas: 191824370
Tel. Nr.: (8 37) 381 002
El. Paštas: sportmokykla@gmail.com

Mokyklos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokyklos steigėjas: Kauno rajono savivaldybė taryba
Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokymo forma: dieninis neformalusis sportinis ir rekreacinis ugdymas