Kauno r. sporto mokyklos baseino vidaus tvarkos ir lankytojų saugos taisyklės

                                                                                             

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno r. sporto mokyklos (kodas 191824370) Mastaičių baseinas (toliau vadinama – Baseinas) yra Kauno r. sporto mokyklos mokomoji bazė, skirta sportinei veiklai vykdyti. Baseinas skirtas plaukimo užsiėmimams, fiziniam ugdymui ir sporto treniruotėms, varžyboms vykdyti. Sporto salė skirta visapusiškam asmenybės fiziniam ugdymui.
 2. Šios taisyklės yra privalomos visiems lankytojams. Lankytojas – kiekvienas baseine esantis asmuo, kuris Sporto mokyklos nustatyta tvarka pateko į baseiną.
 3. Taisyklės nustato baseino apsilankymo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus. Taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką baseine, išvengti nesusipratimų ir traumų.
 4. Kauno r. sporto mokyklos Mastaičių baseinas skirtas neformaliam moksleivių ugdymui. Lankytojai yra skirstomi į Kauno r. sporto mokyklos auklėtinius, Kauno rajono moksleivius dalyvaujančius įvairiose mokymo plaukti programose ir išorės lankytojus.
 5. Baseine gali būti teikiamos ir mokamos paslaugos išorės lankytojams. Jie gali pasinaudoti baseinu, sauna, sporto sale. Taip pat lankytojams gali būti siūlomos kineziterapijos, masažo paslaugos.
 6. Už paslaugas Baseine sumokama kasoje. Įmokos vykdomos prieš vykstant užsiėmimams. Kasos čekis saugomas iki užsiėmimų pabaigos. Kiti mokėjimai įforminami sutartimi. Atvykus į Baseiną leidimai pateikiami administratorėms ir paliekami iki užsiėmimo pabaigos.
 7. Paslaugų kainas tvirtina Kauno rajono savivaldybės Taryba. Kiekvienas asmuo įsigijęs paslaugas baseine patvirtina, kad yra susipažinęs su Kauno r. sporto mokyklos baseino vidaus tvarkos ir lankytojų saugos taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Apie taisykles paslaugų pirkėjus supažindina administratorės pasirašytinai. Instruktažas galioja vienerius metus.
 8. Lankytojų saugą vandenyje vykdo gelbėtojai, plaukimo instruktoriai, mokytojai, grupių vadovai ar kiti raštiškai paskirti asmenys. Toliau tekste jie vadinami užsiėmimų vadovais.
 9. Vykdant mokymo plaukti organizuotus užsiėmimus baseino viename takelyje gali užsiiminėti ne daugiau kaip 10 suaugusiųjų ar 12 vaikų. Mokymas plaukti vykdomas negilioje baseino pusėje. Tik užsiėmimų vadovui leidus, užsiiminėjančiam asmeniui galima plaukioti gilioje vietoje.
 10. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui visus užsiėmimų vadovus supažindina pasirašytinai su šios instrukcijos reikalavimais. Instruktažo galiojimo laikas nustatomas vieneriems mokslo metams. Vadovai privalo supažindinti su taisyklėmis savo grupių narius. Baseino administratoriai pasirašytinai supažindina visus lankytojus su taisyklėmis, kurios skelbiamos Baseino informacijos lentoje. Saunos taisyklės skelbiamos prie įėjimo į sauną.
 11. Kiekvieno mėnesio paskutines septynias dienas užsiėmimus baseine galima stebėti iš balkono . Jei stebintieji trukdo vesti užsiėmimus, baseino darbuotojai gali uždrausti būti balkone.
 12. Baseino eksploatacinė priežiūra vykdoma pagal valstybinius nutarimus ir higienos normas patvirtintas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 13. Viršutiniai rūbai (striukės, paltai ir kiti) paliekami Baseino rūbinėje. Personalas neatsako už rūbinėje kabinamų rūbų kišenėse paliktus daiktus. Juos patartina pasiimti kartu su baseinui skirtais daiktais.
 14. Pavasario – rudens sezonu persirengimo spintelės raktas gaunamas paliekant 5 € užstatą.
 15. Baseino darbuotojai neatsako už lankytojų daiktus paliktus bendrojo naudojimo patalpose, spintelėse, dušuose, baseino salėje. Leidžiama asmeninius daiktus rankinėse neštis į baseino teritoriją.
 16. Užsiėmimų vadovo pakeitimas kitu (ligos, komandiruotės ir kitos neatvykimo priežastys) galimas tik raštiškai suderinus su Mokyklos direktoriumi ar jo įgaliotu darbuotoju. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui skirsto gelbėtojų, mokytojų, instruktorių, plaukimo instruktorių darbo zonas.
 17. Nesilaikantiems šių taisyklių, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta drausminė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių.

II. Baseino lankytojai

 1. Baseino lankytojai – tai asmenys kurie užsiiminėja sportine, sveikatingumo, fizinio ugdymo veikla Kauno r. sporto mokyklos Mastaičių baseino pastate. Visi lankytojai skirstomi į grupes:
  • Kauno r. sporto mokyklos auklėtiniai, kurie lanko užsiėmimus – treniruotes pas mokyklos mokytojus, plaukimo instruktorius. Kiekvienas lankytojas dalyvaujantis sporto mokyklos mokytojų, plaukimo instruktorių organizuojamuose užsiėmimuose privalo pateikti administracijai prašymą ir sveikatos pažymą, bei sudaryti sutartį dėl paslaugų apmokėjimo. Už jų saugą vandenyje ir baseino patalpose yra atsakingi sporto mokyklos mokytojai, plaukimo instruktoriai, gelbėtojai.
  • Kauno rajono vidurinių mokyklų, gimnazijų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų moksleiviai organizuotuose mokymo plaukti programiniuose užsiėmimuose. Organizacijos privalo pristatyti moksleivių sąrašus su patvirtinimais, kad mokiniai yra sveiki ir gali užsiiminėti baseine. Už jų saugą vandenyje ir patalpose yra atsakingi sporto mokyklos mokytojai, plaukimo instruktoriai, lydintys mokytojai, gelbėtojai.
  • Visi kiti lankytojai, kurie atvyksta į baseiną savarankiškai ir moka už paslaugas į baseino kasą. Iki 16 metų amžiaus vaikai, asmenys su negalia gali atvykti į baseiną tik lydint suaugusiųjų tėvų, globėjų, pilnamečių asmenų. Visi šie pilnamečiai asmenys turi patvirtinti, kad susipažinę su šiomis baseino vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų atvesti vaikai yra sveiki. Už jų saugą baseine, saunoje atsako lydintys suaugusieji ir gelbėtojai, instruktoriai. Tėvams, atsivedusiems vaikus iki 16 m. amžiaus, nepriklausomai nuo gebėjimų plaukti, draudžiama juos palikti vandenyje be priežiūros, būti toliau kaip 2 metrus nuo vaikų. Tėvai atsivedę į baseiną savo vaikus atsako už jų sveikatą ir gyvybę vandenyje.

PASTABA: Mokantis plaukti vaikas, yra tas, kuris gali nuplaukti vienu sportiniu būdu 50 m. be sustojimo ir be didelių pastangų galintis išsilaikyti vandens paviršiuje 5-10 min.

1.4. Prieš lankantis baseine, rekomenduojame kiekvienam individualiai pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydytoją.

 1. Organizacijos nuomojančios baseiną privalo pristatyti garantinį raštą ar sudaryti sutartį, jame nurodant nuomojamų takelių skaičių, žmonių skaičių, laiką, apmokėjimą, nurodyti atsakingus mokytojus, plaukimo instruktorius.
 2. Draudžiama baseiną lankyti asmenims, turintiems sveikatos problemų (širdies – kraujagyslių sistemos, astma, epilepsija, alergija ir kitos ligos).
 3. Kauno r. sporto mokykla neatsako už baseino lankytojų veiksmus nuslepiant sveikatos stovio problemas ir dėl to galimas neigiamas pasekmes naudojantis baseino sporto baze.

III. Baseino lankytojų pareigos

 1. Baseino lankytojai privalo:
  • Susipažinti vestibiulyje su baseino vidaus tvarkos ir lankytojų saugos taisyklėmis. Fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs paslaugą plaukimo baseine, yra susipažinęs su baseino vidaus tvarkos ir lankytojų saugos taisyklėmis.
  • Susimokėti už paslaugas baseine. Turėti tvarkingą plaukimui skirtą aprangą, asmeninius higienos reikmenis, rankšluostį. Turintiems ilgesnius kaip 5 cm. plaukus būtina turėti plaukimui skirtą kepuraitę.
  • Persirengimo kambariuose palikti rūbus tik jiems skirtose spintelėse. Spinteles laikyti užrakintas. Saugoti persirengimo spintelių raktus. Prieš einant į baseino vonios patalpas, nuogiems švariai nusiprausti dušuose ir po pasinaudojimo nepamiršti užsukti vandens kranus. Įlipti – išlipti į baseiną galima tik tam skirtose vietose.
  • Lankytojai privalo vykdyti baseino darbuotojų nurodymus. Plaukimo baseino patalpose privalo laikytis švaros, tvarkos ir drausmės.
  • Saugoti savo gyvybę užsiėmimų metu, nenaudoti pašalinių veiksmų, trukdančių plaukimo užsiėmimus (kramtyti vandenyje gumą, valgyti, gerti ir kita). Nebėgioti, nesistumdyti baseino teritorijoje, nes galima susižeisti.
  • Tausoti inventorių. Jį specialiai sugadinus – atlyginti padarytus nuostolius.
  • Pastebėjus techninius nesklandumus, lankytojų netinkamą elgesį informuoti baseino darbuotojus.

IV. Baseino lankytojų atsakomybė

 1. Baseino lankytojams draudžiama:
  • Atvykti apsvaigusiems nuo alkoholio, alaus, narkotikų ar toksinių medžiagų ar jas naudoti baseino patalpose.
  • Skusti, dažyti plaukus patalpose.
  • Nardyti, šokinėti nuo bokštelių ar baseinų šoninių krantų be plaukimo instruktoriaus leidimo. Rengti nardymo varžybas, vaidinti „skęstantįjį“ ar be reikalo šauktis pagalbos. Trukdyti savo veiksmais kitiems lankytojams. Galima šokinėti tik nuo tam skirtų bokštelių, vedančiojo užsiėmimus vadovo, plaukimo instruktoriaus leidimu. Plaukioti, nardyti baseino vietoje, kur vykdomi šuoliai negalima.
  • Rūkyti visose baseino patalpose.
  • Liesti elektrinius prietaisus saunoje, pilti vandenį ant saunos kaitinimo krosnelių.
  • Tėvams, atsivedusiems vaikus iki 16 m. amžiaus, palikti vandenyje juos be priežiūros toliau kaip 2 metrus nuo savęs.
  • Šlapintis, teršti baseino voniose.
  • Liesti elektrinius prietaisus, jungtukus.
  • Liesti vandens krepšinio lankus ir stovą.
  • Pažeidinėjantiems šios dalies punktus ir sąmoningai nereaguojantiems į darbuotojų pastabas kviečiama saugos tarnyba.

Baseine leidžiama šokinėti nuo plaukimo varžyboms skirtų starto bokštelių tik leidus atsakingiems asmenims. Galima šokinėti tik mokantiems plaukti ir atsakingo asmens priežiūroje.

V. Saunos eksploatavimo ir saugos taisyklės

 1. Sauna eksploatuojama pagal Kauno r. sporto mokyklos direktoriaus patvirtintą grafiką. Vienu metu saunoje gali būti ne daugiau 20 žmonių. Saunos patalpose būtina laikytis švaros ir tvarkos.
 2. Sauna gali naudotis visi sveiki lankytojai, asmeniškai atsakingi už savo sveikatą ir gyvybę. Asmenims iki 16 m. amžiaus galima naudotis sauna tik su tėvais ar atsakingo instruktoriaus, vadovo priežiūroje.
 3. Lankytojams turėti tik saunai skirtą medvilninę kepurę galvai apsaugoti nuo karščio, rankšluostį skirtą sėdėti ir prakaitui sugerti.
 4. Rekomenduojame neturėti papuošalų (auskarų, grandinėlių ir kitų), nes galimi kūno nudegimai. Neiti į sauną su gumine avalyne, plaukimo kepuraitėmis, akinukais ir kt.
 5. Po saunos būtina po dušu nusiplauti prakaitą.
 6. Saunoje temperatūra neturi viršyti 80-85 laipsnių.

VI. Saunoje ir mažojo baseino patalpose draudžiama

 1. Liestis rankomis ar kūnu prie elektrinių šildymo elementų. Pilti vandenį, alų, kvapus ar kitus skysčius ant šildymo elementų. Bet kokioje taroje įsinešti skysčius į sauną
 2. Dėl gyvybės saugumo negalima pasilikti saunoje vienam. Gulėti saunoje ant suolų, medituoti, miegoti.
 3. Tėvams palikti vaikus be priežiūros mažojo baseino patalpose, šokinėti į baseiną, lipti ant baseino šoninių kraštų.

VII. Sporto ir treniruoklių salės saugos taisyklės

 1. Sporto salėje baseino lankytojai gali užsiiminėti savarankiškai ar grupiniuose užsiėmimuose. Visi lankytojai atsako už savo gyvybę ir saugą užsiėmimų metu. Asmenys iki 16 m. amžiaus gali užsiiminėti tik vadovų, instruktorių priežiūroje ar dalyvaujant kartu su vyresniais kaip 16 m. asmenimis.
 2. Sporto salėje draudžiama:
  • lankstyti krepšinio lentos stovą ir lankus;
  • žaisti futbolą, mėtyti kamuolį šviestuvų link;
  • šiukšlinti, spjaudyti, gadinti salės grindis ir prietaisus;
  • junginėti elektros prietaisus;
  • gadinti kitą inventorių;
  • pasinaudojus treniruokliais, nuimti svorius nuo įrengimų.

VIII. Baseino darbuotojų pareigos

 1. Užtikrinti sporto bazės eksploatavimą sutinkamai su vyriausybiniais nutarimais, higienos normomis, Kauno r. sporto mokyklos administracijos nurodymais, darbuotojų pareigybės aprašymais.
 2. Baseino darbuotojams vykdyti saugą vandenyje. Nelaimingo atsitikimo atveju suteikti pirmąją pagalbą ir kviesti greitąją medicininę pagalbą.

__________________________________