Direktorius
Artūras Pūras

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Zita Nickuvienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Algirdas Statkevičius

Raštinės vedėja
Vytautė Ceinorienė

Administratorė
Eglė Jorudienė